Postcards from Home

Το «Postcards from home-NorthWest» είναι μια σειρά εργαστηρίων δημιουργικής φωτογραφίας κατά των διακρίσεων και thw ανισότητας, που υλοποιούνται με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Artifactory σε συνεργασία με τους συλλόγους φωτογραφίας της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας: Φωτογραφική Ομάδα Κομοτηνής, Φωτογραφική Ομάδα Καβάλας, Φωτογραφική ομάδα ΚΑΔΡΩ και Φωτογραφική Ομάδα…

Μαθήματα αρχαρίων 2019-20

Η Φωτογραφική Ομάδα Άρτας Φ.Ο.Α., θέλοντας να προσφέρει στην επιμόρφωση και την παροχή δυνατότητας δια βίου μάθησης στην φωτογραφική δημιουργία, προσφέρει και φέτος Δωρεάν στα Μέλη της Φ.Ο.Α., κύκλο μαθημάτων Φωτογραφίας Αρχαρίων με τον γενικότερο τίτλο «Εισαγωγή στην Ψηφιακή Φωτογραφία». Σκοπός των μαθημάτων είναι η εισαγωγή στην ψηφιακή φωτογραφία, η εξοικείωση με την φωτογραφική μηχανή-μέσο…